Metody skutecznego niszczenia danych

W obliczu rosnącego zagrożenia wyciekiem danych, efektywne metody ich niszczenia stają się nieodłącznym elementem strategii bezpieczeństwa każdej firmy. Poznaj różne metody niszczenia danych, od klasycznych metod programowych po drastyczne rozwiązania fizycznie eliminujące nośniki. Zrozumienie poszczególnych procesów niszczenia jest kluczowe, jeśli chcemy wybrać taki, który zagwarantuje, że poufne dane nie zostaną naruszone ani wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

 

 

Niszczenie danych – w jakim celu je się wykonuje?

Niszczenie danych na nośnikach elektronicznych jest procesem, który ma na celu trwałe usunięcie danych w taki sposób, aby stały się one nieodzyskiwalne. Jest to istotne z kilku powodów:

 • Ochrona poufności. Dane osobowe i biznesowe są niezwykle cenne, a ich niszczenie niweluje ryzyko wycieku i dostania się w niepowołane ręce. Dotyczy to szczególnie danych zawierających informacje wrażliwe, jak numery kont bankowych, dane osobowe, informacje o klientach, dokumenty strategiczne firmy itp.
 • Zgodność z przepisami prawnymi. Przepisy o ochronie danych, takie jak RODO w Unii Europejskiej, wymagają od firm i instytucji odpowiedniego postępowania z danymi osobowymi, w tym ich bezpiecznego usuwania po zakończeniu ich użyteczności.
 • Zapobieganie przestępczości. Trwałe usunięcie danych z nośników elektronicznych zapobiega możliwości ich wykorzystania w działaniach przestępczych, takich jak kradzież tożsamości czy oszustwa finansowe.
 • Zarządzanie dostępną pamięcią. W przypadku urządzeń takich jak komputery, smartfony czy serwery, regularne i bezpieczne usuwanie niepotrzebnych danych pomaga w zarządzaniu przestrzenią pamięciową i utrzymaniu wydajności urządzenia.

Niszczenie danych na nośnikach elektronicznych można przeprowadzić na różne sposoby, w tym przez fizyczne zniszczenie nośnika (np. twardego dysku), demagnetyzację (degausowanie), czy za pomocą specjalistycznego oprogramowania do nadpisywania danych. Wybór metody zależy od rodzaju nośnika i charakteru przechowywanych danych. Ważne, aby proces ten był przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi standardami, aby zapewnić efektywną ochronę przed potencjalnym odzyskaniem danych.

 

 

 

 

Sposoby niszczenia danych oraz ich nośników

Niszczenie danych i ich nośników można przeprowadzić na różne sposoby, w zależności od tego, czy chcemy zachować nośnik w nienaruszonym stanie, czy też zdecydować się na jego fizyczną destrukcję.

Metody bez uszkodzenia nośnika:

 • Programowe nadpisywanie danych. Ta metoda polega na używaniu specjalnego oprogramowania do wielokrotnego nadpisywania istniejących danych na nośniku. Dzięki temu oryginalne dane stają się nieodzyskiwalne.
 • Nadpisywanie danych z firmware. Niektóre nowoczesne dyski mają wbudowaną funkcję w firmware (oprogramowaniu sterującym nośnikiem), która umożliwia nadpisanie danych w bezpieczny sposób.
 • Degaussing. To proces demagnetyzacji, który usuwa zapisane dane przez zniszczenie pola magnetycznego nośnika. Metoda ta jest skuteczna przede wszystkim w przypadku taśm magnetycznych i niektórych typów dysków twardych. Nie niszczy fizycznie nośnika, ale często sprawia, że staje się on niezdatny do ponownego użycia.
 • Kryptograficzne wymazywanie danych (Cryptographic Erasure). Metoda ta polega na szyfrowaniu danych na nośniku przy użyciu silnego klucza kryptograficznego, a następnie bezpiecznym usunięciu klucza. Bez klucza dane stają się nieczytelne i nieodzyskiwalne, ale sam nośnik pozostaje nienaruszony.
 • Zmiana ustawień bezpieczeństwa w kontrolerach nośników SSD (Solid-State Drives). W przypadku dysków SSD, można skorzystać z opcji w ich kontrolerach, które pozwalają na szybkie i bezpieczne usunięcie danych bez fizycznego uszkodzenia nośnika.

 

 

Metody z niszczeniem nośnika

 • Stopienie w specu indukcyjnym. To proces, w którym nośniki danych są wrzucane do pieca indukcyjnego, co powoduje ich stopienie i całkowite zniszczenie.
 • Metody pirotechniczne. Polegają na użyciu substancji wybuchowych do fizycznego zniszczenia nośników danych. Jest to skrajna metoda, rzadko stosowana ze względu na ryzyko i skomplikowane wymogi bezpieczeństwa.
 • Metody chemiczne. W ramach tych metod stosuje się silne kwasy lub inne substancje chemiczne. Są skuteczne, ale wymagają specjalistycznej wiedzy i środków bezpieczeństwa ze względu na toksyczność i agresywność używanych substancji.
 • Rozdrabnianie mechaniczne (Shredding). Polega na fizycznym rozdrobnieniu nośników danych na bardzo małe fragmenty za pomocą specjalistycznych maszyn rozdrabniających. Jest to skuteczna metoda do niszczenia dysków twardych, CD/DVD, pendrive’ów oraz innych nośników fizycznych.
 • Pulweryzacja (Pulverizing). Podobnie jak rozdrabnianie, pulweryzacja to proces mechanicznego zmiażdżenia nośnika na drobny pył, co gwarantuje, że dane stają się nieodzyskiwalne.
 • Wiercenie lub przebijanie. Polega na fizycznym przebiciu lub przewierceniu dysków twardych, co powoduje uszkodzenie płyt magnetycznych i niemożność odczytu zapisanych na nich danych.

 

 

Podsumowując, niszczenie danych to proces, który obejmuje różnorodne techniki od trwałego usuwania danych z dysku SSD, poprzez nadpisywanie danych na dysku, aż po kasowanie danych z pendrive’a. Techniki te zapewniają, że poufne informacje zostają bezpowrotnie usunięte, co jest szczególnie ważne, gdy dysk jest uszkodzony lub gdy chcemy uniknąć ryzyka odzyskania danych z uszkodzonego dysku twardego. W przypadku niszczenia dysków SSD oraz trwałego usuwania danych z pendrive’a, stosowane są specjalistyczne metody, które zapewniają, że dane nie mogą być odzyskane nawet za pomocą zaawansowanych technik odzyskiwania. Ważne jest, aby proces ten był przeprowadzany zgodnie z najlepszymi praktykami, aby zapewnić pełną ochronę poufności i integralności danych. Niszczenie danych to niezbędny element strategii bezpieczeństwa każdej firmy, który zapobiega ryzyku wycieku wrażliwych informacji.

 

 

Potrzebujesz odzyskać dane?

Skontaktuj się z nami


  Rodzaj nośnika (dysk, telefon) *


  Imię / nazwisko *


  E-mail *


  Telefon


  Treść wiadomości *

  * pola obowiązkowe do wypelnienia

  Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.