Disaster recovery plan

Disaster recovery plan – czym jest i czy warto go wdrożyć w swojej firmie?

 

Disaster recovery plan (DRP), znany również jako plan przywracania działalności po awarii systemu informatycznego, to zestaw procedur mających na celu minimalizowanie skutków nieszczęśliwych zdarzeń. Jest to niezwykle istotny dokument ułatwiający zarządzanie ryzykiem.

 

Głównym celem DRP jest odzysk danych, a także przywrócenie systemów informatycznych i procesów biznesowych do pełnej funkcjonalności po wystąpieniu. Wdrożenie takiego planu przynosi wiele korzyści organizacji, pozwalając ograniczyć straty finansowe.

 

Co to jest Disaster Recovery Plan (DRP)?

 

Disaster Recovery Plan (DRP) to specjalna strategia i zestaw działań przygotowanych w celu zapewnienia ciągłości działania firmy po wystąpieniu awarii, katastrofy lub innego nagłego zdarzenia. Jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem i stanowi podstawę dla zapewnienia ciągłości działalności organizacji w przypadku zakłóceń lub katastrof.

Głównym celem Disaster Recovery Plan jest minimalizowanie przestojów w działalności firmy i szybkie przywrócenie kluczowych procesów biznesowych oraz systemów informatycznych do normalnego funkcjonowania po wystąpieniu awarii lub katastrofy. Plan ten obejmuje zarówno procedury awaryjne, jak i technologie umożliwiające przywrócenie danych i infrastruktury informatycznej.

DRP powinien określać, jakie dane są najważniejsze i jak je zabezpieczyć oraz przywrócić w przypadku utraty. To obejmuje regularne tworzenie kopii zapasowych i ich przechowywanie w bezpiecznych miejscach. Musi też uwzględniać strategię przywracania systemów informatycznych, aplikacji i sieci, aby umożliwić firmie szybkie wznowienie działalności.

Dzięki odpowiednio opracowanemu i przetestowanemu DRP firma może skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe i minimalizować ich wpływ na operacje oraz klientów.

 

 

W jakich sytuacjach przyda się DRP?

 

DRP jest niezwykle przydatny w wielu sytuacjach, które mogą zakłócić normalne funkcjonowanie firmy. Poniżej kilka przykładów, w których okazuje się nieoceniony:

Awaria sprzętu i oprogramowania – nagła awaria serwerów, komputerów lub innego sprzętu informatycznego może znacząco zakłócić działalność firmy. DRP umożliwia szybkie przywrócenie systemów i aplikacji do normalnego funkcjonowania,

 • Atak hakerski lub cyberatak – w przypadku ataku hakerów lub innego rodzaju cyber zagrożenia, DRP pomaga w zabezpieczeniu danych oraz przywróceniu dostępu do systemów i aplikacji,
 • Katastrofa naturalna – takie zdarzenia jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany czy pożary mogą zniszczyć infrastrukturę firmy. Opracowane procedury pozwalają na szybkie przywrócenie działalności po takich katastrofach,
 • Utrata zasilania – przerwy w dostawie energii elektrycznej lub awarie zasilania mogą wyłączyć systemy komputerowe i inne urządzenia. DRP obejmuje plany awaryjne dotyczące zasilania i utrzymania operacyjności,
 • Błąd ludzki – człowiek może popełnić błąd, który spowoduje utratę danych lub awarię systemów. W takim przypadku plan uwzględnia procedury przywracania systemu po błędach użytkowników,
 • Pandemie – ogólnoświatowe sytuacje zdrowotne mogą znacząco wpłynąć na zdolność firmy do prowadzenia normalnej działalności. Dlatego DRP powinien obejmować strategie pracy zdalnej i zarządzania operacjami w okresach kryzysowych.

Disaster Recovery Planning pomaga w szybkiej reakcji na różnego rodzaju nieoczekiwane sytuacje, minimalizując ich wpływ na operacje i aktywa firmy.

 

 

Co powinno składać się na Disaster Recovery Plan?

 

Disaster Recovery Plan to zestaw działać, które powinny być uwzględnione w celu zapewnienia skutecznego zarządzania kryzysowym sytuacjami i przywracania normalnego funkcjonowania firmy po wystąpieniu awarii.

Dokument powinien zaczynać się od opisu różnych scenariuszy awaryjnych, które mogą wystąpić, takich jak awaria sprzętu, atak hakerski, katastrofa naturalna, utrata zasilania, itp. Dokładne opisanie każdego scenariusza, pozwoli ławtwiej zrozumieć jego potencjalne skutki.

DRP powinien też zawierać szczegółową analizę ryzyka, identyfikując potencjalne zagrożenia i ich wpływ na działalność firmy. To pozwoli dostosować strategię do konkretnych potrzeb. Ważne jest również określenie jasnych celów i celów DRP, takich jak minimalizacja przestojów, ochrona danych i aktywów oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelu i klientów.

Należ także stworzyć strukturę zarządzania kryzysowego, który będzie odpowiedzialny za wdrażanie planu w przypadku awarii. Należy określić role i obowiązki członków zespołu oraz wyznaczyć lidera.

DRP musi zawierać szczegółowe instrukcje dotyczące odzyskiwanie danych i przywracania systemów informatycznych czy sieci komputerowej. Należy określić, jakie dane są krytyczne dla działalności firmy i gdzie przechowywane są kopie zapasowe.

Potrzebujesz odzyskać dane?

Skontaktuj się z nami


  Rodzaj nośnika (dysk, telefon) *


  Imię / nazwisko *


  E-mail *


  Telefon


  Treść wiadomości *

  * pola obowiązkowe do wypelnienia

  Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.